Osobní ochranné prostředky

Ochranné obleky typ 5-6
Face Filter Protective Mask
Respirátory FFP2
Bonnet Style Theatre Caps
Zdravotnické pokrývky hlavy
Surgeon Hoods Theatre Caps
Chirurgické čepice
Non Sterile Surgical Gowns
Chirurgické obleky
Visitor Gowns
Návštěvnické obleky

Nitrilové rukavice